Kuntotarkastus

Kuntotarkastus on yleisin tapa arvioida kiinteistön kunto.

Kuntotarkastus tehdään yleensä rakenteita rikkomatta, käyttäen apuna erilaisia mittalaitteita, kuten kosteusmittareita. Useimmilla tarkastajilla on kuitenkin jo mahdollisuus ja valmius tehdä paikan päällä laajempia tutkimuksia, kuten esimerkiksi ottaa tarvittaessa mikrobinäyte.

Kun harkitset omakotitalon myymistä tai ostamista, on kuntotarkastus paras tapa selvittää kiinteistön sen hetkinen kunto. Samalla pystytään selvittämään myös paljon muita myyntiprosessiin liittyviä tärkeitä asioita.

Oli kyseessä sitten uusi tai jo iäkäs kiinteistö, kuntotarkastus kannattaa teettää aina. Myös kiinteistönvälittäjiä ohjaava Hyvä välitystapa edellyttää, että välitysliike suosittelee asuntokaupan kuntotarkastusta, joka tehdään asuntojen kuntotarkastuksesta laadittujen LVI- ja KH-kortistojen ohjeiden mukaisesti.

Kuntotarkastajaa valittaessa on äärimmäisen tärkeää kiinnittää huomio kuntotarkastajan ammatilliseen pätevyyteen. Toimeksiantaja voi vapaasti päättää minkälaisen kuntoon liittyvän selvityksen teettää, mutta välitysliikkeen tulee aina suositella standardien mukaista tarkastusta.

Mitä laajempana tarkastus tehdään, sitä paremmin myyjä pystyy varmistumaan siitä, että kiinteistön uusi omistaja ei kohtaa yllätyksiä muuttaessaan asumaan uuteen kotiinsa.

Myyjälle kuntotarkastusraportti on myös dokumentti siitä, missä kunnossa rakennus myydään. Oikein suoritettu kuntotarkastus vähentää kiinteistökaupan jälkeisiä reklamaatioita merkittävästi, sillä silloin ostaja on tietoinen siitä mitä ostaa.

Ostajalle kuntotarkastus on asuntokaupan yksi suurimmista virstanpylväistä. Kuntotarkastuksessa on suositeltavaa, että molemmat osapuolet ovat läsnä sitä toteutettaessa. Tällöin ostaja saa myyjältä kallisarvoista tietoa kiinteistön ominaisuuksista ja toiminnoista. Sekä ostajalla että myyjällä on myös mahdollisuus konsultoida kuntotarkastajaa askarruttavista asioista, sillä kuntotarkastaja on rakennusalan ammattilainen ja erikoistunut tutkimaan rakenteita ja niiden ominaisuuksia.

Mikäli kuntotarkastuksessa ilmenee ikä ja muut seikat huomioon ottaen sellaisia vikoja tai puutteita, joista ostaja ei ole ollut aiemmin tietoinen, on ostajalla oikeus perääntyä kaupasta tai neuvotella uudelleen tarjouksen sisältö myyjän kanssa.

Joskus kuntotarkastuksessa ei päästä varmuuteen tietyn rakenteen kunnosta sitä rikkomatta. Tällöin suositellaan lisätutkimusta eli niin sanottua kuntotutkimusta, joka kohdentuu vain tiettyyn kiinteistön osaan. Mikäli kuntotutkimus vaatii rakenteen rikkomisen, se on mahdollista tehdä ensisijaisesti myyjän suostumuksella, toki mielipide kysytään myös ostajalta. Rakenneavaus tehdään yleensä huomaamattomaan paikkaan, ja kuntotarkastaja sulkee avauskohdan.

Mikäli kuntotarkastus tai siihen liittyvät asiat mietityttävät, ota yhteyttä välittäjiimme. Me kerromme mielellämme lisää.

Tutustu välittäjiimme ja ota meihin yhteyttä!