aninkainen.fi tietopankki perikunnille

Kun asunnon vaihto on ajankohtaista – luota ammattilaiseen.

Ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitaa puolestanne kaikki asunnon ostamiseen, myymiseen, tai vaihtamiseen liittyvät  asiat.

Yleisesti kuolinpesän omaisuus myydään ja myynnistä saadut tuotot jaetaan kuolinpesän osakkaiden kesken. Kuolinpesän osakkaita ovat kuolleen henkilön perilliset sekä yleistestamentin saajat ja ositukseen asti myös  leski  (avio-oikeuden  perusteella).  Jos  henkilö perii testamentilla vain tietyn omaisuuden, hän ei ole osakas.

Kuolinpesän kaikki osakkaat päättävät ja hallitsevat kuolinpesän omaisuutta koskevia asioita.

Kuolinpesän omaisuuden myynnissä on huomioitava lesken oikeudet. https://www.vero.fi

Myyjänä kuolinpesä on samassa asemassa kuin kuka tahansa myyjä. Normaalit maakaaren ja asuntokauppalain  mukaiset  säännöt  koskevat  myös  kuolinpesää  ja  jokaista osakasta.

Jos kiinteistö tai asunto-osake myydään perukirjaan merkittyä arvoa suuremmalla hinnalla, tulee luovutusvoittovero maksaa verottajalle. Luovutusvoittovero lasketaan vähentämällä myyntihinnasta hankintameno. Perintönä saadusta omaisuudesta vähennetään hankintamenona perukirja-arvo.

  • Jätä yhteystietosi, olemme yhteydessä
  • Drop files here or
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.